...

Venus

2022-12-02

Lucía, a club dancer on the run, takes refuge in a sinister building on the outskirts of Madrid where her sister Rocío lives with her daughter Alba.

Lucía, klubo šokėja bėganti, ieško prieglobsčio tamsiame pastate Madrido priemiestyje, kur jos sesuo Rocío gyvena su savo dukra Alba.

...