...

Unicorn Wars

2022-10-21

An army of bear cubs train and indoctrinate young recruits for the war against the unicorns, which threatens the safety of the cubs. Brothers Bluet and Tubby, along with a group of inexperienced cadets, are sent on a dangerous mission to save the Magic Forest, where the unicorns live, and start a terrible battle.

Lokio kūdikių kariuomenė treniruoja ir indukuoja jaunus kareivių rekrutus kovai prieš vienaragius, kurie gresia lokio kūdikių saugumui. Brolių Bluet ir Tubby, kartu su neįgudusių kadetų grupe, siunčiami į pavojingą misiją gelbėti Magijos mišką, kuriame gyvena vienaragiai, ir pradėti siaubingą mūšį.

...