...

Troll

2022-12-01

Deep inside the mountain of Dovre, something gigantic awakens after being trapped for a thousand years. Destroying everything in its path, the creature is fast approaching the capital of Norway. But how do you stop something you thought only existed in Norwegian folklore?

Giliai Dovrės kalne kažkas gigantiško pabunda iš gniaužtų tūkstančio metų. Sunaikindamas viską savo kelyje, būtybė sparčiai artėja prie Norvegijos sostinės. Bet kaip sustabdyti kažką, apie ką manėte, kad egzistuoja tik Norvegų folkloro pasakojimuose?

...