...

Transfusion

2023-01-05

Ryan Logan, a former Special Forces operative, is battling to cope with life after the loss of his wife. He is thrusted into the criminal underworld to keep his only son from being taken from him.

Ryan Logan, buvęs specialiųjų pajėgų narys, kovoja susidoroti su gyvenimu po savo žmonos netekimo. Jis yra įstumtas į nusikalstamojo pasaulio sritį, kad išgelbėtų savo vienintelį sūnų iš jo nešėjų rankų.

...