...

The Terminator

1984-10-26

In the post-apocalyptic future, reigning tyrannical supercomputers teleport a cyborg assassin known as the "Terminator" back to 1984 to kill Sarah Connor, whose unborn son is destined to lead insurgents against 21st century mechanical hegemony. Meanwhile, the human-resistance movement dispatches a lone warrior to safeguard Sarah. Can he stop the virtually indestructible killing machine?

Postapokaliptinėje ateityje valdantieji tyranniniai superkompiuteriai teleportuoja "Terminatorių", žinomą kaip ciborgų žudiką, atgal į 1984 metus nužudyti Sarah Connor, kurios nėštumo metu gimęs sūnus skirtas vadovauti sukilėliams prieš 21-ojo amžiaus mechaninę hegemoniją. Tuo pat metu žmogaus pasipriešinimo judėjimas išsiunčia vienintelį kariauną, kad apsaugotų Sarah. Ar jis gali sustabdyti beveik neišgimstamą žudikų mašiną?

...