...

The Swiss Adventure

2022-05-01

Sixteen-year-old servant Greg is in love with Sophia, the daughter of a wealthy merchant. The feeling is mutual but Sophia’s parents want her to marry another - a man of high social standing and low moral values. Greg is forcibly separated from his beloved and made to join General Alexander Suvorov’s army. During the legendary Swiss expedition, Greg earns the respect and loyalty of Suvorov and his men by thwarting a treacherous enemy plot, proving that anyone can be a hero if they are driven by love.

Šešiolikmetis tarnas Gregas yra įsimylėjęs Sofiją, turtingo prekybininko dukterį. Jausmas yra abipusis, tačiau Sofijos tėvai nori, kad ji ištekėtų už kitą - žmogų su aukštu socialiniu statusu ir žemu moraliniu pasirinkimu. Gregas yra priverstas atsiskirti nuo mylimosios ir prisijungti prie generolo Aleksandro Suvorovo kariuomenės. Legendinės Šveicarijos ekspedicijos metu Gregas uždirba Suvorovo ir jo karių pagarba ir lojalumą, sutrikdydamas klastingą priešo planą, įrodant, kad kiekvienas gali būti herojus, jei yra įkvėptas meilės.

...