...

The Last: Naruto the Movie

2014-12-06

Two years after the events of the Fourth Great Ninja War, the moon that Hagoromo Otsutsuki created long ago to seal away the Gedo Statue begins to descend towards the world, threatening to become a meteor that would destroy everything on impact. Amidst this crisis, a direct descendant of Kaguya Otsutsuki named Toneri Otsutsuki attempts to kidnap Hinata Hyuga but ends up abducting her younger sister Hanabi. Naruto and his allies now mount a rescue mission before finding themselves embroiled in a final battle to decide the fate of everything.

Dviem metams praėjus po Ketvirtosios Didžiosios Ninja Karo įvykių, mėnulis, kurį anksčiau sukūrė Hagoromo Otsutsuki, kad uždarytų Gedo Statuą, pradeda nusileisti link pasaulio ir kelia grėsmę tapti meteoru, kuris sunaikintų viską, ką pasiektų. Krizės metu tiesioginis Kaguya Otsutsuki palikuonis, vardu Toneri Otsutsuki, bandys pagrobti Hinatos Hyūgą, tačiau pagaus jos jaunesnę seserį Hanabi. Naruto ir jo sąjungininkai dabar imsis gelbėjimo misijos, prieš patys neatsargiai įsivelti į galutinę kovą, lemiančią visko likimą.

...