...

The Croods: A New Age

2020-11-25

Searching for a safer habitat, the prehistoric Crood family discovers an idyllic, walled-in paradise that meets all of its needs. Unfortunately, they must also learn to live with the Bettermans -- a family that's a couple of steps above the Croods on the evolutionary ladder. As tensions between the new neighbors start to rise, a new threat soon propels both clans on an epic adventure that forces them to embrace their differences, draw strength from one another, and survive together.

Ieškodami saugesnės buveinės, prieistorinė „Kruodų“ šeima atranda idilišką, tvyroj uždarą rojų, kuris atitinka visus jų poreikius. Deja, jie taip pat turi mokytis gyventi su „Geresniaisiais“ - šeima, kuri yra kelis žingsnius aukščiau „Kruodų“ evoliucijos laipteliu. Kai įtampa tarp naujų kaimynų pradeda kilti, nauja grėsmė greitai žemyn verčia abi šeimas į epinį nuotykį, kuris priverčia jas priimti savo skirtumus, mesti į save stiprybę, išgyventi kartu.

...