...

That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond

2022-11-25

A long-running conspiracy is swirling over a mysterious power wielded by the Queen in Raja, a small country west of Tempest. When a slime who evolved into a Demon Lord named Rimuru Tempest crosses paths with Hiiro, a survivor of the Ogre race, an incredible adventure packed with new characters begins. The power of bonds will be put to the test!

Ilgaamžių sąmokslas vingo dėl misteriškos galias, kuriomis naudojasi Karalienė Rajoje, mažame šalyje, vakaruose nuo Tempest. Kai limas, pavirstęs Demonų Viešpačiu, vardu Rimuru Tempest, susitinka su Hiiro, išgyvenusiu ogrių tautą, prasideda nuotykis, pilnas naujų personažų. Ryšių jėga bus patikrinta!

...