...

Super Mario Bros.

1993-05-28

Mario and Luigi, plumbers from Brooklyn, find themselves in an alternate universe where evolved dinosaurs live in hi-tech squalor. They're the only hope to save our universe from invasion by the dino dictator, Koopa.

Mario ir Luigi, santechnikai iš Bruklino, randa save alternatyvioje visatoje, kurioje evoliucionavę dinozaurai gyvena aukštos technologijos šalyje. Jie yra vienintelė viltis išgelbėti mūsų visatą nuo dinozaurų diktatoriaus Koopa invazijos.

...