...

Shark Bait

2022-05-13

A group of friends enjoying a weekend steal a couple of jetskis racing them out to sea, ending up in a horrific head-on collision. They struggle to find a way home with a badly injured friend while from the waters below predators lurk.

Grupė draugų mėgauminosi savaitgaliu ir, pavogę kelis vandens motociklus, lenktyniauja jūroje, tačiau galiausiai susiduria su baisiu susidūrimu. Jie bando surasti kelią namo su blogai sužeistu draugu, o iš vandenų po jais tyko plėšrūnai.

...