...

Prey

2022-08-02

When danger threatens her camp, the fierce and highly skilled Comanche warrior Naru sets out to protect her people. But the prey she stalks turns out to be a highly evolved alien predator with a technically advanced arsenal.

Kai pavojus grasina jos stovyklai, griežta ir aukštos kvalifikacijos Komantės kariai Naru išsiveržia ginti savo žmones. Tačiau auka, kurią ji ieško, pasirodo esanti labai evoliucionavęs ateivių grobuonis su technologiškai pažangią ginkluote.

...