...

Prey for the Devil

2022-10-23

In response to a global rise in demonic possessions, the Catholic Church reopens exorcism schools to train priests in the Rite of Exorcism. On this spiritual battlefield, an unlikely warrior rises: a young nun, Sister Ann. Thrust onto the spiritual frontline with fellow student Father Dante, Sister Ann finds herself in a battle for the soul of a young girl and soon realizes the Devil has her right where he wants her.

Atsakydama į pasaulinį demonų apsėdimų augimą, Katalikų bažnyčia vėl atidaro egzorcizmo mokyklas, kad apmokyti kunigus Egzorcizmo rite. Šioje dvasinėje kovoje, maištauti yra mažai tikėtina kariery, jauna sesuo Ann. Stumtas ant dvasinio fronto su drauginiu studentu Tėvu Dante, Sesuo Aną laukia kova už jaunos mergaitės sielą ir greitai supranta, kad velnias ją turi ten, kur nori ją matyti.

...