...

Palmer

2021-01-29

After 12 years in prison, former high school football star Eddie Palmer returns home to put his life back together—and forms an unlikely bond with Sam, an outcast boy from a troubled home. But Eddie's past threatens to ruin his new life and family.

Po 12 metų kalėjime buvęs aukštos mokyklos futbolo žvaigždės Edi Palmeris grįžta namo, kad sutvarkytų savo gyvenimą ir susijungtų su Samu, neprisitaikančiu vaikinu iš problematiško namų fono. Tačiau Edi praeitis gresia sunaikinti jo naują gyvenimą ir šeimą.

...