...

Matadero

2022-12-09

An American filmmaker arrives in the Argentinian pampa to film Matadero: a founding narrative of class struggle where a group of laborers slaughter their bosses like cattle. It is 1974, the violent persecution of the left has just begun in Argentina, and the young actors in the film are on the verge of taking a leap into full time clandestine militancy.

Amerikiečių filmų kūrėjas atvyksta į Argentinos pampą filmuoti Matadero: klasės kovos įkūrimo istoriją, kurioje darbininkų grupė pjauna savo bosus kaip galvijus. Tai 1974 m., o smurtinė kairės persekiojimo pradžia Argentinoje, ir jauni aktoriai filme stovi ant pilno laiko klajokliavimo karinės veiklos slenksčio.

...