...

Lightyear

2022-06-15

Legendary Space Ranger Buzz Lightyear embarks on an intergalactic adventure alongside a group of ambitious recruits and his robot companion Sox.

Legendinis kosminis karys Buzzas Lietausmetys pradedamas tarpgalaktine kelione drauge su grupė jaunųjų rekrutų ir jo roboto palyda Sox.

...