...

Kung Fu Panda

2008-06-04

When the Valley of Peace is threatened, lazy Po the panda discovers his destiny as the "chosen one" and trains to become a kung fu hero, but transforming the unsleek slacker into a brave warrior won't be easy. It's up to Master Shifu and the Furious Five -- Tigress, Crane, Mantis, Viper and Monkey -- to give it a try.

Kai Dolina Ramybės yra grėsminga, tingus panda Po atranda savo likimą kaip „rinktinis“ ir mokosi tapti kung fu herojumi, bet perėjimas nuo nenusiteikusio tinginio iki drąsų kario nebus lengvas. Tai priklauso nuo Šifu Meistro ir Piktajos Penketuko - Tigrės, Graklio, Putinuko, Vėžio ir Beždžionės - pabandyti.

...