...

JUNG_E

2023-01-20

On an uninhabitable 22nd-century Earth, the outcome of a civil war hinges on cloning the brain of an elite soldier to create a robot mercenary.

Nenutrūkstamoje XXII amžiaus Žemėje, pilietinio karo rezultatas priklauso nuo elitinio kario smegenų klonavimo, kurie bus panaudoti robotinių karių kūrimui.

...