...

Inception

2010-07-15

Cobb, a skilled thief who commits corporate espionage by infiltrating the subconscious of his targets is offered a chance to regain his old life as payment for a task considered to be impossible: "inception", the implantation of another person's idea into a target's subconscious.

Cobb, aukštos kvalifikacijos vagis, kuris vykdo korporacinę šnipinėjimą įsilauždamas į savo tikslų pasąmonę, gauna galimybę atkurti savo seną gyvenimą kaip mokėjimą už užduotį, laikomą neįmanoma: "įšaknijimas", kito žmogaus idėjos įdiegimas į tikslinės pasąmonę.

...