...

Hidden Figures

2016-12-10

The untold story of Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan and Mary Jackson – brilliant African-American women working at NASA and serving as the brains behind one of the greatest operations in history – the launch of astronaut John Glenn into orbit. The visionary trio crossed all gender and race lines to inspire generations to dream big.

Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan ir Mary Jackson neišpasakota istorija - žaviai protuojančios afroamerikiečių moterys, dirbančios NASA, buvo smegenys už vieną didžiausių operacijų istorijoje - kosmonauto John Glenn'o palydėjimo orbitą paleidimo. Ši vizionierių trijulė peržengė visas lyties ir etninės kilmės ribas, kad įkvėptų kartas svajoti didele.

...