...

Guillermo del Toro's Pinocchio

2022-11-09

During the rise of fascism in Mussolini's Italy, a wooden boy brought magically to life struggles to live up to his father's expectations.

Facizmo didėjimo metu Mussolinio Italijoje, stebuklingai pamišęs medinis berniukas sunkiai prisitaiko prie savo tėvo lūkesčių.

...