...

Falling for a Killer

2023-04-21

When Assistant DA Darcy Young, is invited to her estranged parents’ country home to meet her sister’s new fiance, Thomas Schure, she’s already dubious at the speed of the whirlwind romance, but as Thomas’s suspicious behavior begins to become increasingly more erratic, Darcy becomes convinced that Thomas is a danger to her entire family.

Kai padėjanti prokurorė Darsi Jauniauskaitė (Darcy Young) yra kviečiama į jos nutolusių tėvų kaimynijos namus susipažinti su jos sesers nauju sužadėtiniu Tomu Šūre (Thomas Schure), ji jau abejoja dėl visiškai neplanuotos romanso greitaveikos, tačiau kai Tomo įtartinas elgesys pradeda tapti vis labiau kintančiu, Darsi įsitikina, kad Thomas kelia pavojų visai jos šeimai.

...