...

Book Club: The Next Chapter

2023-05-11

Four best friends take their book club to Italy for the fun girls' trip they never had. When things go off the rails and secrets are revealed, their relaxing vacation turns into a once-in-a-lifetime cross-country adventure.

Keturi geriausi draugai surenka savo knygų klubą į Italiją merginų išvykai, kurią jie niekada neturėjo. Kai dalykai išeina iš kontrolės ir atskleidžiami paslaptys, jų atsipalaidavimo atostogos tampa vienkartinio per kraštą nuotykio patirtimi.

...