...

13 Exorcisms

2022-11-04

After participating in a séance, young Laura begins to behave strangely. Alarmed, her parents ask Father Olmedo, one of the few exorcists authorized by the Vatican to intervene in cases of demonic possession, for help.

Po seanso dalyvavimo jauna Laura pradeda elgtis keistai. Jų tėvai sukrėsti, kreipiasi pagalbos pas kunigą Olmedą, vieną iš nedaugelio egzorcistų, turinčių Vatikano leidimą intervencijai demonų apėmimų atvejuose.

...